กติกาประเภท บินแตะพื้น (Touch and go )

ประเภท บินแตะพื้น (Touch and go )

  1. ไม่จำกัดแบบเครื่องบิน
  2. ให้บินแตะพื้นบริเวณที่กำหนดและต้องวิ่งบนพื้นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  3. บินแข่งขัน 1 เที่ยวบิน ใช้เวลา 2 นาที นับจากกรรมการให้สัญญาณ
  4. บ.ลำเดียวจะสมัครหลายคนไม่ได้ และห้ามผู้อื่นบินแทน
  5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเครื่องบินมาทำการบินแตะพื้น แล้วบินขึ้นไปใหม่ และกลับมาแตะพื้นอีกครั้ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเวลา จะได้คะแนนตามจำนวนครั้งที่แตะพื้นและกรรมการยกธงผ่าน ผู้ทำคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

TG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *