กติกาบินบังคับเครื่องบินด้วยกล้องวงจรปิด (FPV)

กติกา บินบังคับเครื่องบินด้วยกล้องวงจรปิด (FPV)

  1. เครื่องบินที่สร้างในช่วงเวลาการอบรม
  2. อากาศยานต้องติดกล้องส่งภาพ
  3. ผู้แข่งขัน (นักบิน) บังคับเครื่องบินโดยมองผ่านจอรับสัญญาณเท่านั้น
  4. ให้บินลอดสายรุ้งระยะสูง 6 ฟุต
  5. เมื่อ บ. วิ่งพ้นพื้นครั้งแรกจะไม่นับคะแนนในเที่ยวนั้น
  6. แข่งขัน 3 รอบ รอบละไม่เกิน 2 นาที

f1

f3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *