กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมและแข่งขัน

27  เมษายน 2560 (ณ วิีเทรน อินเตอร์แนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ)

  • 13.00-14.00 รายงานตัวและรับการอบรมและสร้างอากาศยาน
  • 14.00-20.00 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ

28  เมษายน 2560 (ณ วิีเทรน อินเตอร์แนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ)

  • 08.00-12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ (ต่อ)
  • 13.00 – 15.00 สัมมนาวิชาการและแนะแนวการศึกษา โดยวิทยากรจากกองทัพอากาศ , สถาบันการบินพลเรือน และผู้ประกอบการการบิน
  • 15.30- 20.00 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ (ต่อ)

29  เมษายน 2560 (สนามบินเล็กทุุ่งสีกิน ดอนเมือง)

  • แข่งขันรอบคัดเลือก

30 เมษายน 2560 (สนามบินเล็กทุุ่งสีกิน ดอนเมือง)

  • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *