ข้อกำหนด บ.ประเภทบรรทุกสัมภาระ และ บินบังคับเครื่องบินด้วยกล้องวงจรปิด (FPV)

  • ขนาดความยาวของปีก พื้นที่ปีกทั้งหมดไม่จากัด
  • ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าบัสเลส ขนาด 2217 : ไม่เกิน 1500kV
  • ไม่กำหนดขนาด Speed Control
  • อากาศยานต้องมีห้องสำหรับวางอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักไว้
  • อากาศยานต้องติดกล้องส่งสัญญาณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *