ข้อสอบ Online

ทางคณะกรรมการได้จัดทำข้อสอบออนไลน์ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดข้อสอบ

โดยสามารถทดลองทำได้ไม่จำกัด

 

ข้อคำถามกิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

You must specify a text.
You must specify a text.
You must fill out this field.
,
You must specify a date.

ผลคะแนน

Leaderboard: ข้อคำถามกิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *