ประเภทกติกา ทอ. ประเภท ข. (นวกะ)

ประเภท กติกา ทอ.ประเภท ข.(นวกะ)

  1. เครื่องบินไม่จำกัดขนาด แบบของเครื่องบินเล็กที่นำมาเข้าแข่งขันในประเภทนี้ต้องเป็นแบบปีกสูง
  2. ให้ทำการแข่งขันจำนวน 1 เที่ยวบิน
  3. บ.ลำเดียวจะสมัครหลายคนไม่ได้ และห้ามผู้อื่นบินแทน
  4. อนุญาตให้ผู้ทำการบินมีผู้ช่วย (Caller) ได้ 1 คน แต่ผู้ช่วยนั้นห้ามทำการช่วยเหลือการบังคับใดๆโดยเด็ดขาด

 

ท่าบินและลำดับท่าบิน ประเภท ข. (นวกะ)

มีท่าบินและทำการบินตามลำดับท่าบินดังนี้

  1. บินขึ้น (Take off)
  2. บินตรงทวนลม (Straight out)

1. บินขึ้น (Take off)

3. บินเลี้ยวกลับ (Procedure turn)

4. บินตรงตามลม (Straight flight back)

2

5. เลขแปดเหนือหัว (Firure Eight)

3

6. วงกลมตั้งใน 2 วงติดต่อกัน (2 Consecutive Inside loop)

2 consec

7. ท่าบินเลือกทำ 1 ท่าบิน ได้แก่…….ต้องแจ้งกรรมการทราบก่อนทำการบิน

7.1 พลิกตัว (Stall turn)

stall turn

 

7.2 หมุนตัวพลิกกลับ (Split – S)

7.3 พลิกตัวยอดวง (Immelman turn)

5

  1. ทำวงจรบินลง ( Rectangular Approach)
  2. บินลงจุด (Spot landing) ให้เพิ่มคะแนน 3 คะแนน กรณีลงตรงจุด

6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *