ประเภทกติกาบินลอดสายรุ้ง (Limbo)

ประเภท บินลอดสายรุ้ง (Limbo)

  1. ไม่จำกัดแบบเครื่องบิน
  2. ให้บินลอดใต้สายรุ้งจำนวน 2 เส้น ระยะสูง 6 ฟุต ระยะห่าง 15 เมตร
  3. บินแข่งขัน 1 เที่ยวบิน ใช้เวลา 2 นาที นับจาก กรรมการให้สัญญาณ ผู้ทำจำนวนรอบสูงสุดเป็นผู้ชนะ
  4. บ.ลำเดียวจะสมัครหลายคนไม่ได้ และห้ามผู้อื่นบินแทน
  5. เมื่อ บ.วิ่งพ้นพื้นครั้งแรกจะไม่นับคะแนนในเที่ยวนั้น
  6. ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของ บ.แตะพื้นหรือชนสายรุ้งขาด ถือว่าสิ้นสุดการแข่งขัน

limbo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *