สถานที่จัดกิจกรรม

  • สถานที่จัดอบรม วีเทรน
  • สถานที่แข่งขัน สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *