2 thoughts on “เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน

    1. มันเป็นเรื่องการลิขสิทธิ์การเผยแพร่ครับ เมื่อทางผู้เป็นเจ้าของใบงานต้องการให้มีการเผยแพร่แค่นั้น เราก็ควรที่จะเคารพสิทธิ์ในผลงานของผู้อื่นครับ เหมือนในยุคนี้เราสามารถสั่งซื้อหนังสือดิจิตอลผ่านทางหน้าเว็บได้ เช่นเว็บของซีเอ็ด เมื่อเราจ่ายเงินให้เขา เขาก็ให้เรามาดูแบบนี้แหละครับ ไม่ได้ให้ไฟล์ PDF มา ซึ่งก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *