ใบความรู้ เรื่องเครื่องร่อนแบบเดินตาม (Walkalong Glider)

 เรียบเรียง โดย อ.เสนีย์  ศรีมณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

7 thoughts on “ใบความรู้ เรื่องเครื่องร่อนแบบเดินตาม (Walkalong Glider)”

    1. มันเป็นเรื่องการลิขสิทธิ์การเผยแพร่ครับ เมื่อทางผู้เป็นเจ้าของใบงานต้องการให้มีการเผยแพร่แค่นั้น เราก็ควรที่จะเคารพสิทธิ์ในผลงานของผู้อื่นครับ เหมือนในยุคนี้เราสามารถสั่งซื้อหนังสือดิจิตอลผ่านทางหน้าเว็บได้ เช่นเว็บของซีเอ็ด เขาก็ให้เรามาดูแบบนี้แหละครับ ไม่ได้ให้ไฟล์ PDF มา ซึ่งก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เหมือนกัน

    1. มันเป็นเรื่องการลิขสิทธิ์การเผยแพร่ครับ เมื่อทางผู้เป็นเจ้าของใบงานต้องการให้มีการเผยแพร่แค่นั้น เราก็ควรที่จะเคารพสิทธิ์ในผลงานของผู้อื่นครับ เหมือนในยุคนี้เราสามารถสั่งซื้อหนังสือดิจิตอลผ่านทางหน้าเว็บได้ เช่นเว็บของซีเอ็ด เขาก็ให้เรามาดูแบบนี้แหละครับ ไม่ได้ให้ไฟล์ PDF มา ซึ่งก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เหมือนกัน

  1. อาจารย์ ค่ะ ทำไมใบความรู้ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ปริ้นไม่ได้ค่ะ หนุอยากได้ใบความรู้นี้ไปศึกษา และชี้แนะนักเรียนค่ะ

    1. มันเป็นเรื่องการลิขสิทธิ์การเผยแพร่ครับ เมื่อทางผู้เป็นเจ้าของใบงานต้องการให้มีการเผยแพร่แค่นั้น เราก็ควรที่จะเคารพสิทธิ์ในผลงานของผู้อื่นครับ เหมือนในยุคนี้เราสามารถสั่งซื้อหนังสือดิจิตอลผ่านทางหน้าเว็บได้ เช่นเว็บของซีเอ็ด เขาก็ให้เรามาดูแบบนี้แหละครับ ไม่ได้ให้ไฟล์ PDF มา ซึ่งก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เหมือนกัน

  2. รบกวนสอบถามค่ะ อาจารย์ ในการแข่งขันต้องไปสไลด์โฟมที่สนามแข่งขัน หรือว่า เราเตรียมโฟมสไลด์ที่สไลด์ เสร็จแล้วไปสร้างแบบสนามแข่งใช่ไหมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *