ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561

รับสมัครลงทะเบียนเข้าแข่งขันออนไลน์ กำหนดการแข่งขัน หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ใบสมัครแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. 2561 กติกาการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ ประเภท ข. (นวกะ) การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ประเภทบินแตะพื้น  การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินรอดสายรุ้ง  การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ (สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ จำนวน 12  ทีม จากการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ไม่เปิดรับสมัครทั่วไป) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3 D (แข่งขันภายนอกอาคาร) Read More …

แนวการตอบคำถาม /การทำข้อสอบ

จากเกณฑ์ในหน้าที่ 4 ข้อที่ 8 ในส่วนของการตอบคำถาม /การทำข้อสอบ ทางคณะกรรมการได้เตรียมข้อคำถามในลักษณะข้อสอบออนไลน์ แบบสุ่ม ที่ http://youngpilot.innoobec.com หรือคณะกรรมการสามารถออกข้อสอบ/คำถามเองได้ **ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากคณะกรรมการระดับภาคต่าง ๆ ที่จะขอให้ระบบทดสอบจากส่วนกลาง ดังนั้นคณะกรรมการระดับภาคจะเป็นผู้ออกข้อสอบ /คำเอง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ** โดยสามารถทดลองทำข้อสอบได้ที่ https://join.quizizz.com คลิก ชุดที่ 1 รหัส 290111 ชุดที่ 2 รหัส 517232 ชุุดที่ 3 รหัส 460226 ชุดที่ Read More …