หนังสือ ตะลุยแดนอากาศยาน

 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานเป็นการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่ให้ความรู้มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินกระดาษ เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง หรือเครื่องบินบังคับวิทยุ เริ่มจากการสังเกตหลักการทางด้านพลศาสตร์ความรู้ทางฟิสิกส์ การเพิิ่มทักษะการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใคร ๆ แม้แต่เด็กระดับอนุบาลก็ทำได้ ดังจะเห็นได้จากการพับเครื่องบินกระดาษ ชาวญี่ปุ่นสามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้เป็นอาชีพจนได้รับชื่อเสียง เขียนหนังสือออกมาขายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกด้วย