ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561

รับสมัครลงทะเบียนเข้าแข่งขันออนไลน์ กำหนดการแข่งขัน หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ใบสมัครแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. 2561 กติกาการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ ประเภท ข. (นวกะ) การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ประเภทบินแตะพื้น  การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินรอดสายรุ้ง  การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ (สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ จำนวน 12  ทีม จากการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ไม่เปิดรับสมัครทั่วไป) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3 D (แข่งขันภายนอกอาคาร) Read More …