กำหนดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

กำหนดการแข่งขันระดับภาค กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา