admin

 • ทางคณะกรรมการได้จัดทำข้อสอบออนไลน์ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดข้อสอบ

  โดยสามารถทดลองทำได้ไม่จำกัด

   

  ข้อคำถามกิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม

  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

  You must specify a text.
  You must specify a text.
  You must fill out this field.
  ,
  You must specify a date.

  ผลคะแนน

  Leaderboard: ข้อคำถามกิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม

  maximum of 10 points
  Pos. Name Entered on Points Result
  Table is loading
  No data available

 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรทั้งหมด

 • เลือกขนาดเสื้อคลิกที่นี่

  เลือกขนาดเสื้อคลิก

 • สรุปประเภทการแข่งขัน ดังนี้

  1. เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ นวกะ
  2. เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ ลอดสายรุ้ง
  3. เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ บินแตะพื้น

  4. เครื่องบินจำลองบังคับด้วย […]

 • ** แจ้งรายละเอียดสำหรับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทาง สพฐ. จัดเตรียมที่นอน (ห้องรวม) ไว้สำหรับนักเรียน ขอให้นักเรียนนำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาด้วย

  ลักษณะห้องพักรวม สำหรับคุณครูจัดให้พักคู่ ลักษณะของห้องพักตา […]

 • ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ โดยคลิกตามที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (หมายเหตุ หนังสือราชการส่งผ่าน e-office ไปยังเขตพื้นที่แล้ว)

  หนังสือเชิญผู้เข้าแข่งขัน คลิก ว929
  หนังสือเชิญสำหรับคณะทำงาน/คณ […]

 • หากไม่ถูกต้องหรือมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อได้ทางไลน์ครับ

 • กติกาการแข่งขันประเภท  FLYING MACHINE (Quad Rotor)

  ทีมเข้าแข่งขันจะต้องนำอากาศยานเข้าสู่ลานบ […]

 • กติกา บินบังคับเครื่องบินด้วยกล้องวงจรปิด (FPV)

  เครื่องบินที่สร้างในช่วงเวลาการอบรม
  อากาศยานต้องติดกล้องส่งภาพ
  ผู้แข่งขั […]

 • ประเภท บินบรรทุกสัมภาระ

  เครื่องบินที่สร้างในช่วงเวลาการอบรม
  อากาศยานต้องมีห้องสาหรับวางอุปกรณ์ถ่วงน้าหนักไว้
  ต้องบรรทุกสัมภาระน้ำหนักอย่างน้อย 250 g และเรียกสัมภาระน้าหน […]

 • ประเภท บินแตะพื้น (Touch and go )

  ไม่จำกัดแบบเครื่องบิน
  ให้บินแตะพื้นบริเวณที่กำหนดและต้องวิ่งบนพื้นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร […]

 • ประเภท บินลอดสายรุ้ง (Limbo)

  ไม่จำกัดแบบเครื่องบิน
  ให้บินลอดใต้สายรุ้งจำนวน 2 เส้น ระยะสูง 6 ฟุต ระยะห่าง 15 เมตร
  บินแข่งขัน 1 เที่ยวบิน ใช้เวลา 2 นาที นับจาก กรรมการให้สัญญาณ ผู้ทำจำนวนรอบสูงสุดเป็นผู้ […]

 • ประเภท กติกา ทอ.ประเภท ข.(นวกะ)

  เครื่องบินไม่จำกัดขนาด แบบของเครื่องบินเล็กที่นำมาเข้าแข่งขันในประเภทนี้ต้องเป็นแบบปีกสูง
  ให้ทำการแข่งขันจำนวน […]

 • กติกาการแข่งขัน
  เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ นวกะ
  เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ ลอดสายรุ้ง
  เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ บินแตะพื้ […]

 • ขนาดความยาวของปีก พื้นที่ปีกทั้งหมดไม่จากัด
  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าบัสเลส ขนาด 2217 : ไม่เกิน 1500kV
  ไม่กำหนดขนาด Speed Control
  อากาศยานต้องมีห้องสำหรับวางอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักไว้
  อากาศยานต้องติดกล้องส่งสัญญาณภาพ

 • สถานที่จัดอบรม วีเทรน
  สถานที่แข่งขัน สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกัน

 • 27  เมษายน 2560 (ณ วิีเทรน อินเตอร์แนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงเทพฯ)

  13.00-14.00 รายงานตัวและรับการอบรมและสร้างอากาศยาน
  14.00-20.00 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินจำล […]

 • โฟมหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการประกอบสร้าง (เพิ่มเติม)
  วิทยุบังคับภาคส่ง (Remote control) และภาครับ (Receiver) (เพิ่มเติม)
  ชุดควบคุมอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้า (Speed control) ไม่ต่ำกว่า 4 ช่องสัญญาณ (เพิ่มเติ […]

 • ระหว่างการทำกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้

  การออกแบบและสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
  การทำงานของเครื่องยนต์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) การควบคุมด้วยวิทยุ
  การวัด […]

 • Load More